Select your business area

We use this information to provide content associated with segment of your choice.
You can change your selection any time.

Samfunnsansvar

DEIF ble grunnlagt i Danmark i 1933, og er i dag en global leverandør av grønne, trygge og pålitelige styringsløsninger for desentralisert kraftproduksjon offshore og for vindturbiner. DEIF har siden selskapet ble grunnlagt opptrådt sosialt ansvarlig og med et ønske om å bidra positivt – for eksempel gjennom innovasjon av nye produkter og tjenester som gir fordeler både for bedriftene og samfunnet  – og for å minimere de negative faktorene.

Ved å opptre ikke bare i samsvar med lovverket, etiske standarder og internasjonale normer i forretningsrelasjonene våre er det DEIFs mål gå et skritt videre fra samsvar og etterlevelse, med vekt på miljøhensyn.

DEIF Group, som er representert i viktige markeder i Europa, Asia og Amerika, jobber fortløpende for å sikre at aktivitetene våre gjennomføres på en ansvarlig måte over hele verden. DEIFs forretningsfilosofi er basert på den forutsetningen at kultur, praksis, etiske og moralske standarder varierer fra land til land.

Til tross for forskjellene tar handlingene og praksisen vår alltid utgangspunkt i DEIFs verdier og etiske retningslinjer. Disse beskriver i detalj hvordan vi tolker FNs Global Compact-initiativ, som vi offisielt ble en del av i 2016.

Vi ønsker anerkjennelse for vår ansvarsbevissthet, ærlighet og integritet i alle markedene våre og i alt vi foretar oss.

Leter du etter programvare, dokumentasjon eller tekniske artikler?

Et unikt varemerke for DEIF i flere tiår, vi tilbyr gratis ubegrenset tilgang til programvareoppdateringer, teknisk detaljert produktdokumentasjon sammen med tekniske artikler til opplæring og inspirasjon om bransjerelevante temaer for morgendagen.