Select your business area

We use this information to provide content associated with segment of your choice.
You can change your selection any time.

Ingen Asbest

I samsvar med International Maritime Organization (IMO) Resolusjon MSC.282(86) vedtak SOLAS Reg. II-1/3-5.2, som forbyr alt installasjonsmateriell som inneholder asbest på alle skip etter 1.januar 2011, og tilsvarende forbud mot asbest for mobile offshore boreenheter, kjølen som er lagt eller er på et tilsvarende byggetrinn på eller etter 1.januar 2012, i henhold til IMO MODU kode 2009, inneholder ingen DEIF produkter asbest materiale.

Download asbestos