Karriere

En karriere hos DEIF kan utvikle seg på mange måter ...

En karriere i DEIF Group kan utvikle seg på mange måter og i mange retninger. Det avhenger av ønsker, bakgrunn, personlig potensiale og evne til å kombinere alt dette for å bidra til å oppnå selskapets ambisiøse strategier. 
Vi tilbyr mange karrieremuligheter, med jobber i ulike forretningsenheter, på ulike organisasjonsnivåer og i ulike land. Mulighetene er mange – valget er ditt.

Bli med!

En global arbeidsplass

I DEIF bestreber vi oss alltid på å være en god arbeidsplass. Fordi dyktige og engasjerte medarbeider fortjener det.

De fleste andre kunnskapsintensive teknologiselskaper har ikke flere enn 400 ansatte og datterselskaper i ni land  – inkludert i Kina, India og Brasil. Størrelsen og den globale tilstedeværelsen skaper et unikt miljø med spennende utfordringer for alle ansatte.

Verdier

Selskapskulturen vår er basert på felles verdier. Vi oppfordrer alle ansatte til å ta riktige beslutninger basert på disse verdiene. De ansatte i DEIF bidro til å utforme verdiene, så da er det vel naturlig at vi lever etter dem, ikke sant?

Tilbakemeldinger

I DEIF følger ikke karrieren nødvendigvis en tradisjonell progresjon.

Avhengig av ambisjoner og interesser, bakgrunn og personlig potensiale, og hvordan disse samsvarer med DEIFs vekst- og utviklingsstrategier, kan tiden din hos oss bli så spennende og givende som du ønsker og ta uventede vendinger, inkludert i form av forflytninger til andre land.

De følgende utsagnene fra DEIF-ansatte over hele verden er korte introduksjoner for medarbeider i ulike land, på ulike ledelsesnivåer og i ulike forretningsenheter.

Velkommen til DEIF.