DEIF støtter sykehusskip

"Med kraftstyringsløsninger fra DEIF, trenger ikke kirurgene lenger å bekymre seg for strømbrudd ...

Kraftforsyning til nødhjelp i den tredje verden

Bare 2,3 leger per 1000 innbyggere (33,3 i Europa). Opptil 69 % av befolkningen lever på mindre enn 2 USD per dag. Slik er forholdene i Afrika sør for Sahara. For de fleste er helsehjelp derfor ikke et alternativ, rett og slett fordi det fysisk eller finansielt er utenfor rekkevidde. Som et resultat får ikke 85 % av afrikanske barn som ventes å ha behov for kirurgi før fylte 15 år behandling, noe som medfører komplikasjoner, uførhet livet gjennom eller død.

DEIF og Mercy Ships er enige om at et skip er den mest effektive plattformen for et sykehus, i en region der rent vann, elektrisitet, helsefasiliteter og personell er begrenset eller ikke-eksisterende. Siden mer enn 50 % av verdens befolkning lever mindre enn 160 kilometer fra kysten, når vi også ut til flere som trenger hjelp. Større effekt for mindre penger.

Samarbeid med Mercy Ships er en av DEIFs former for veldedighet, der vi hjelper verdenssamfunnet ved å gjøre det vi er flinkest til. Leve opp til navnet vårt: Energieffektivitet.

Når kraft er forskjellen mellom liv og død 

Det største NGO-sykehusskipet i verden, African Mercy, med 78 pasientsenger og en kapasitet på 7000 operasjoner i året, trenger 100 % pålitelig kraftforsyning til enhver tid for å unngå tap av liv.

Etter å ha opplevd flere strømbrudd de siste årene, var det nødvendig med en oppgradering av kraftsystemet. DEIF ga en veldedig donasjon i form av installasjon og idriftssetting av en løsning bestående av fire generatorkontrollere (PPM 300), én synkronisator (FAS) og én berøringsskjerm (AGI 300).

«Det nye DEIF-systemet er fantastisk, og hele teamet er veldig fornøyd med kontrollene og hvordan de fungerer,» sier Ciaran Holden, teknisk inspektør for Mercy Ships.

«Med det oppgraderte kontrollsystemet fra DEIF trenger ikke kirurgene våre lenger å bekymre seg for strømbrudd under operasjoner,» sier Jens-Erik Engelbrecht, administrerende direktør og MSDK-styremedlem i Mercy Ships. «Systemet er fantastisk, og hele teamet er veldig fornøyd med kontrollene og hvordan de fungerer,» sier teknisk inspektør Ciaran Holden.

 

Can I help you?

  • 08 PS Georg Stage Case

    Per Svenning

    Strategic Senior Sales Manager, Sales Headquarter

    +45 9614 9629 |