Ship solutions

Leading the way in marine technology

DEIF store produktportefølje er en av de mest omfattende i det globale markedet for sjøfart, og strekker seg fra analoge instrumenter av høy kvalitet og kostnadseffektive enkelt- eller multifunksjons kontrollplattformer til tekniske løsninger for olje- og gasskip og rigger. DEIFs kontrollkonsepter fjerner behovet for eksterne kontroller og er brukervennlige alternativer til ordinære kontroller.

Selv om den økonomiske krisen har påvirket verftsindustrien og markedet for skipsfart og offshore negativt, har DEIF snudd den negative utviklingen og økt markedsandelene sine, takket være kompetansen vår på å oppfylle behovene til nye og stadig mer komplekse konstruksjoner med like komplekse elektriske systemer.

Oljepris og utslippsfokus er pådrivere for drivstoffoptimaliseringsløsninger og en voksende ettermonteringsbransje. DEIF, som allerede har grønne mål for marin sektor, har en historie med utvikling av energieffektive produkter og løsninger som reduserer drivstofforbruk og vedlikeholdsintervaller, samtidig som utslippene kuttes.

En DEIF-løsning er et mer miljøvennlig valg fordi den betyr optimalisert drift: forlengelse av levetid og annen avansert teknologi for å gjøre kundenes eiendeler mer verdifulle og effektive.

Can I help you?

  • 08 PS Georg Stage Case

    Per Svenning

    Global Senior Sales Manager, Marine & Offshore and Engine MFG - Key Accounts & Owners

    +45 9614 9629 |
}