Supportsenter

Uansett hvor du er

Riktig installasjon og stabil drift – over hele verden. Vi tar det fulle ansvaret for kvaliteten til våre løsninger og sørger for at hver enkelt kunde opplever dette. For å kunne leve opp til dette tilbyr vi på stedet service og support både globalt og lokalt.

Hele døgnet – året rundt

Ved å velge DEIF får du fleksibel og rask teknisk bistand på stedet - 24-7 hele året. Vårt omfattende nettverk av servicesentre sørger for at våre kunder opplever et absolutt minimum av nedetid.

Uansett applikasjonstype

Våre supportere er godt kvalifisert og kjent for et høyt kunnskapsnivå og praktisk erfaring som går langt uover kompleksiteten til våre egne produkter. De er problemløsere som vet hvordan de kan løse et problem på en måte som oppfyller dine krav. Dessuten forstår de viktigheten av å dele kunnskapen sin med deg.

Optimaliser effektiviteten din

Vi ønsker at våre kunder skal kunne bruke produktet på den mest effektive måten. Vi tilbyr derfor opplæringsprogrammer i fullt utstyrte simuleringsanlegg rundt omkring i hele verden. Dette simuleringsutstyret gir rom for en stor del praktisk trening i et rent, farefritt og kontrollert miljø uten å risikere skader på anlegget ditt.

Enkel dokumentasjon

Dokumentasjonen vår er skrevet fra kundens perspektiv av supportere med konstant kundekontakt. De vet hvilke utfordringer du står overfor, og lager dokumentasjonen slik at du blir i stand til å hjelpe deg selv.