Et grønt hjerte

Et grønt hjerte

DEIF utvikler energieffektive produkter og løsninger som reduserer drivstofforbruk, utslipp og dyrt vedlikehold.

DEIFs løsninger er mer miljøvennlige fordi de betyr optimalisert drift: forlengelse av levetid og annen avansert teknologi for å gjøre kundenes eiendeler mer verdifulle og effektive.

Det er en viktig del av DEIFs grønne visjon at utvikling av nye produkter, spesifikasjoner og design oppfyller og overgår flere mål vi har satt oss.

Grønn hjemme

Hovedkontoret til DEIF-gruppen i Skive i Danmark har et avansert og sammensatt system for grønn energi som inkluderer et karbonnøytralt ATES-system, et mikro-CHP-anlegg og et energioptimaliseringssystem som oppdager og eliminerer energitap.

Last ned vår WEEE-erklæring.

 

RENAS

DEIF Norge AS er tilsluttet RENAS AS. Som medlem av RENAS ivaretar bedriften det lovpålagte ansvar som importører og produsenter av elektriske og elektroniske produkter har til å sørge for innsamling og miljøriktig behandling av kasserte produkter. Dette er regulert i avfallsforskriftens kapittel 1 om kasserte elektriske og elektroniske produkter, fastsatt av Klima- og miljødepartementet. RENAS administrerer en landsdekkende ordning for innsamling av kasserte elektriske og elektroniske produkter. RENAS er sertifisert i henhold til avfallsforskriftenes kapittel 1, og ISO 14001, og er godkjent av Miljødirektoratet som kollektivt finansiert returselskap.

Last ned vår RENAS medlemsbevis.

 

Et grønnere valg

DEIF utvikler energieffektive produkter og løsninger som reduserer drivstofforbruk, utslipp og dyrt vedlikehold.

Som et redskap for å bekjempe klimaendringer, ta vare på naturressursene og møte utfordringene forbundet med den globale befolkningsveksten, ser vi kontinuerlig etter måter å gjøre installasjonene til partnerne våre bedre og mer effektive på.

En DEIF-løsning er et mer miljøvennlig valg fordi den betyr optimalisert drift: forlengelse av levetid og annen avansert teknologi for å gjøre kundenes eiendeler mer verdifulle og effektive.

Grønn sjekkliste

Det er en viktig del av DEIFs grønne visjon at utvikling av nye produkter, spesifikasjoner og design oppfyller og overgår flere mål vi har satt oss.

Bygd for å vare

Vi har produsert markedsledende teknologi i nesten åtte tiår. DEIF er stolte over å inneha typegodkjenninger og enestående produktstandarder. Vår grundige interne testprosedyrene gjør at DEIFs produkter ikke bare skiller seg ut som noen av de mest robuste på markedet: de er utviklet for å vare. 

 

Grønn hjemme

Karbonnøytral varme og kjøling

DEIF Groups hovedkvarter i Skive i Danmark har et avansert og omfattende system for grønn energi som inkluderer et karbonnøytralt ATES-system: lagring av grunnvann ved konstante temperaturer i brønner, i et system som varmer og kjøler bygninger og har en uendelig levetid.

CHP-anlegg kutter utslipp

Et mikro-CHP-anlegg genererer energi til DEIFs bygninger, som er naturlig utstyrt med DEIF-kontroller, for å redusere CO2-utslipp.

Energioptimaliseringssystem

Energistyringssystemet (EMS) ved DEIFs hovedkontor, inndelt i 16 soner, er et årvåkent overvåkings- og analyseverktøy som oppdager og reduserer sløsing med energi.

Retningslinjer for miljø

Juridiske krav og kundekrav

DEIF ønsker oppfylle og overgå gjeldende juridiske krav, kundekrav og andre krav som organisasjonen vår ønsker å overholde av hensyn til miljøet.

Miljøbevissthet

DEIF ønsker å redusere forurensning og miljøkonsekvenser ved å oppfordre alle ansatte til å være miljøbevisste i alle beslutninger som tas i selskapet, spesielt i prosessene og produksjonen vår. Vi ønsker å ha en felles miljøbevissthet.

Løpende forbedringer

DEIF ønsker å revurdere og evaluere miljøledelsen vår kontinuerlig for å identifisere muligheter og forbedre miljøinnsatsen vår. Vi ønsker å bli enda bedre i morgen.

En grønn DEIF-identitet

Basert på selskapsverdiene våre, ønsker vi å skape en grønn DEIF-identitet. Vi ønsker å opptre på en miljøvennlig måte med forretningspartnerne våre og demonstrere «grønne» prosesser og fasiliteter.

Reduksjon av kraftforbruk: DEIF-nettsiden driftes via en Microsoft Azure skytjeneste. Microsofts skytjenester er et energieffektivt og karbonnøytralt alternativ til drift av private datasentre. Å flytte til en skytjeneste reduserer energiforbruket med 30 til 90 prosent per bruker, sammenlignet med lokale fysiske tjenester.

CO2-nøytral nettside: DEIF A/S er en del av initiativet for CO2-nøytrale nettsider. Karbonutslippene fra både nettsiden og brukerne av nettsiden kompenseres ved utbygging av nye kilder til fornybar energi, ulike prosjekter for CO2-kutt og gjennom kjøp av CO2-kvoter.