Implementering av det europeiske RoHS-direktivet

EU-lovgivning som begrenser bruken av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr (RoHS-direktiv 20011/65/EF) og fremmer innsamling og gjenvinning av slikt avfall (WEEE-direktiv 2002/96/EF) har vært gjeldende siden februar 2003.

DEIFs produkter faller innunder kategori 9 (Monitoring and Control Equipment) av den europeiske RoHS-lovgivningen, og er imidlertid unndratt fra RoHS-kravene inntil 22.juli 2017.

DEIF vil uansett innrette seg og være i forkant av relevante miljøbestemmelser, og konsernet arbeider derfor dedikert for å levere produkter som er produsert innenfor standarder som gir våre kunder varige og pålitelige løsninger.

DEIF har derfor allerede startet med å implementere RoHS-direktivets standarder over tid, som en del av en prosess hvor vi suksessivt identifiserer og integrerer erstatninger til de stoffene som omfattes av direktivet. Disse substituttene følger DEIFs strenge standarder for kvalitet og pålitelighet. 

Nedlasting av RoHS