Multi-line 2 ALC Application Software series 4x

You’re about to download Multi-line 2 ALC Application Software series 4x

You have chosen to download our software.

Whitin a few seconds, you will receive an e-mail containing a download link.

Having trouble using the software? Please contact support@deif.com. 

Best regards, 

DEIF A/S

The software is subject to copyright DEIF A/S
By following the above mentioned link and downloading the file you automatically accept DEIF A/S copyright and license agreement (EULA). The license agreement can be found on www.deif.com/software

This software applies to the following DEIF products:

You’re about to download 4.12.0

The main changes implemented since the last version are as follows:

PM compatibility version 1.21.0.

New features:

 •    Configurable amount of units for triggering Fatal CAN Error alarm is added in menu 8800.

Changes:

 •    Support of ASC-4 redundancy.

Corrections:

 •    Corrected that selection of ‘Number of PMS units’ and ‘PMS CAN baud rate’ previously would only work with default settings. and an issue with redundancy.
Ver. Date Description

4.12.0

26.11.2020

PM compatibility version 1.21.0.

New features:

 •    Configurable amount of units for triggering Fatal CAN Error alarm is added in menu 8800.

Changes:

 •    Support of ASC-4 redundancy.

Corrections:

 •    Corrected that selection of ‘Number of PMS units’ and ‘PMS CAN baud rate’ previously would only work with default settings. and an issue with redundancy.

4.11.0

13.02.2020

PM compatibility version 1.16.0
Includes version 1.15.0

New features:

 •    Now possible to open and close LG's while position failure is present.
 •    Block LG fail classes added
        • Position failure alarms set default to LG Block fail class.

Corrections:

 •    Corrected ALC Breaker Feedback Emulation.

4.10.1

10.01.2020

PM compatibility version 1.16.0

Corrections:

 •    Horn relay now working
 •    M-Logic PMS flags for GB/MB closed now working 
 •    LG(load group) pos. fail alarm now possible when LG is disabled

4.10.0

12.12.2019

PM compatibility version 1.16.0

Features:

 •    32 DG/Mains support
        • Support of 32 DG's in ID range 1-32 (AGC-4/200, version 4.65.0 required).
        • Support of 32 Mains in ID range 1-32 (AGC-4/200, version 4.65.0 required).
        • Support of 16 ASC's in ID range 25-40 (ASC-4, version 4.06.0 required).
        • Support of  8 ALC's in ID range 25-40.
 •    Support of ASC PV and Battery.
 •    Heavy Consumer logic added.
 •    Flip/Flops added to M-logic.

Changes:

 •    Disconnect Load can now be set to 200 % and 999 sec.

Corrections:

 •    Corrected: Tripped open relay hanging on redundant unit.
 •    Corrected: LG's are not opened in AUTO mode when disabled.
 •    Corrected: Digital input alarms are not activated by input.

4.00.1

29.01.2018

Corrections:

 • In some instances, all fail classes were initialised to "Shutdown" unintentionally.

4.00.0

30.10.2017

PM compatibility version 1.15.0
  
Features:
1- Includable in Power Management application type "Standard" together with AGC-4 and AGC 200.
a) Up to 16 gensets.
  b) Up to 16 mains.
c) Up to 8 BTBs/ALCs in plants.
d) Spinning reserve support.
2- Able to close and open breakers according to available power from DG. 
3- Able to place the ALC in mains load point.  

På denne siden kan du laste ned programvare-oppdateringer til produktet/produktene dine og ta hjelp av forskjellige verktøy og tillegg som vil hjelpe deg med oppsett, med å oppdage feil og med å konfigurere produktet/produktene dine.

Vær oppmerksom på at ikke alle produktene våre kan oppdateres av brukeren. Det følger heller ikke med et verktøy for alle produktene våre. Derfor kan ikke listen på denne siden anses som en oversikt over produktprogrammet vårt.

DEIF vil registrere nedlastingen din samt e-postadressen som ble brukt for å sende ut informasjon om fremtidige oppdateringer dersom du ønsker det.

DEIF kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser av mislykkede produktoppdateringer eller bruk av verktøy. DEIF A/S kan heller ikke holdes ansvarlig for konsekvenser forårsaket av endringer i oppførselen til produkter som et resultat av programvareoppgraderinger. Det er alltid brukerens ansvar å sikre korrekt oppsett og konfigurasjon før igangkjøring. Vennligst les igjennom versjonsloggen til programvaren før du oppdaterer produktet.

Lisensavtale for programvare lastet ned fra www.deif.com

 

Nedlastet programvare forblir DEIF sin eiendom. Programvaren kan ikke distribueres for kommersielle formål, endres eller gjenbrukes delvis eller i sin helhet eller selges til en tredjepart.

PRESSEMELDING, juni 2015

 

Produktforbedring spesielt knyttet til «eldre» DEIF A/S ML-2 produkter

 

På grunn av den høye kvaliteten, og dermed lange levetiden på DEIF produkter, har det totale antall «eldre» DEIF enheter i feltet økt gjennom årene. Gjennom DEIFs kontinuerlige fokus på produktkvalitet, produktytelse og tilbakemeldinger fra kunder – Også for de «gamle» produktene våre – Har vi funnet en mulig forbedring spesielt knyttet til kontrollenhetene våre: AGC-2, AGC-3, AGC-4, BGC-2 og MDR-2.

Den oppdaterte programvaren vil aktivere enheten for å utføre en «intern selvtest» ved å overvåke «helsetilstanden» til ulike hardware/software funksjoner. Interne problemer som oppdages vil utløse en alarm, basert på hvilke DEIF serviceavdeling som skal kontaktes.

I tillegg utvikler DEIF for tiden et verktøy til å håndtere konfigurasjonsfiler, noe som vil gjøre deg i stand til å enkelt kunne laste opp og lagre filer for senere re-konfigurasjon av enheter etter service, utilsiktede operatørendringer etc. Verktøyet vil gjøres tilgjengelig senere.

Som alltid, anbefaler vi at du installerer forbedringene våre for å kunne utnytte DEIF produktet ditt fullt ut.

 

All forbedret programvare kan gratis lastes ned på nytt på www.deif.com under «Programvare» og deretter « Programvarenedlasting».

Skulle du ha noen spørsmål eller om du skulle oppleve problemer med å finne relevant programvare til produktet ditt, kan du gjerne ringe DEIF A/S på +45 96149614 eller ditt relevante lokale DEIF kontor. Ellers er vi alltid klare til å hjelpe deg dersom du sender en e-post til support@deif.com.