Multi-line 2 BGC Application Software series 1.x.

You’re about to download Multi-line 2 BGC Application Software series 1.x.

You have chosen to download our software.

Whitin a few seconds, you will receive an e-mail containing a download link.

Having trouble using the software? Please contact support@deif.com. 

Best regards, 

DEIF A/S

The software is subject to copyright DEIF A/S
By following the above mentioned link and downloading the file you automatically accept DEIF A/S copyright and license agreement (EULA). The license agreement can be found on www.deif.com/software

This software applies to the following DEIF products:

You’re about to download 1.10.3

The main changes implemented since the last version are as follows:

Changes:

 • Update of self-check functionality
Ver. Date Description

1.10.3

15.05.2015

Changes:

 • Update of self-check functionality

1.10.2

23.02.2007

Changes:

 • Menu for Voltage Trip (Phase-Phase or Phase-Neutral) removed.

1.10.1

21.02.2005

Changes:

 • Handling of MB in VDE0108 AUS mode updated.
 • Rampdown updated.
 • Returning from JUMP menu sets to main view.
 • Mode "Load take over" updated.
 • Digital input alarm handling updated.
 • Emergency stop default set to OFF.

1.10.0

07.02.2005

Changes:

 • Setting if WARNING fail class should autoreset or not added
 • Analogue input readings optimised for better precision
 • Alarm acknowledge updated for option VDE0108
 • Factory settings of var export/import changed
 • interface to USW regarding inputs optimised
 • Analogue input board (option M15) reading optimised
 • Test mode updated

1.05.0

05.01.2005

Changes:

 • When breaker position is unknown, breaker LED will be flashing red.
 • Now possible to open GB in Island SEMI when Loadshare not present and breaker alarms active.
 • Ramp down added to TEST mode.
 • GB opens immediately in MAN mode when activated.
 • RPM max. settings changed from 2000 to 4000. Overspeed alarms corrected according to this. Improved handling when using external power setpoint.
 • Password to changing password changed. Must use master password level to change master password. Must use OEM password level to change OEM password.
 • In VDE0108 alarm horn is now set off when first alarm of multiple alarms is acknowledged.
 • Display is updated when using binary input for alarm acknowledge

1.04.5

12.11.2004

Changes:

 • Governor and AVR offset function modified

1.04.4

19.10.2004

Changes:

 • Manual stop in AUTO mode is changed
 • Test mode handling changed
 • Handling of other languages than English is changed

1.04.2

01.09.2004

Changes:

 • Handling of mains breaker supervision when using contactor setting changed to avoid alarm when combined with zero-voltage coil trip of mains.

1.04.1

02.08.2004

Changes:

 • Gen-set will ramp up in TEST mode.
 • Underlined characters of extended ASCII-table added.

1.04.0

28.06.2004

Changes:

 • USW interface improved
 • Reset regulation functionality adjusted
 • Settings possibilities for Emergency stop-menu extended
 • Handling of GB and MB modified

1.03.1

09.03.2004

Changes:

 • Manufactor name for CAN-open option changed
 • Option H4 - minor chnnges
 • USW interface regarding GB and MB extended
 • Alarm inhibit functionality changed during stop-sequence
 • Short circuit protection functionality changed
 • Failclass 'Warning' functionality improved
 • Functionality of frequency and voltage acceptance detection changed
 • Check of language added to USW control
 • GSM option menu extended
 • Service timers functionality added to USW
 • Event log update functionality changed
 • GB feedback handling changed
 • Single running in Island-mode functionality changed
 • Running hour calculation improved

1.03.0

11.02.2004

New features:

 • Modeshift can now be controlled with digital input or menu 4440
 • Stop mode in menu 4900 added
 • Option for support of VDE0108 is added
 • GB position error can be deactivated (digital configurable input set to 'not used')
 • Kvarh (import / export) counter added
 • Sprinkler-mode functionality changed to include Short circuit 1,2
 • Start attempt counter added
 • New menu for number of sprinkler start attempt is added
 • 'Load take over'-mode added
 • Emergency power relay output added
 • Collective fault output added
 • 'Ready for operation' functionality added
 • Possibility for activation of Test mode with conf. digital input added
 • Possibility for 2 X option M13 or M14 added
 • SMS module updated with ID number in every message
 • SMS module updated with alarmbuffer, all alarms will now be sent
 • Modbus communication is optimised

Changes:

 • SMS module is stopped if no phone-numbers are used
 • CCM communication is optimised
 • W_L menu and functionality removed
 • Static charger menu and functionality removed
 • Voltage level for running detection changed
 • Timing changed, if modeshift is on and mains failure occur
 • 'Peak current' renamed for 'Short circuit'
 • H4 option shown in USW
 • If a mains fail occurs during TEST mode the AMF sequence will start
 • USW stop command optimised
 • Static sync improved function
 • Improved power factor calculation
 • Password handling optimised
 • Menu handling in regard to Option A1 A2 A3 optimised
 • Default setting for secondary value for current trafo's for Generator and busbar changed
 • Counter handling (hours, CB, MB operations) optimised
 • Deload is interrupted if remote start/stop is changed from start -> stop -> start
 • MB operations optimsed during change of configuration
 • Function of Relay 13 optimised
 • Menu handling in regard to loadshare PCB optimised
 • Menu handling for Option M13 optimised
 • Possibility for Test-mode in Island mode removed
 • Mains-failure detection improved
 • Start enables functionality improved
 • Log-functionality improved
 • Failclass handling in auto mode optimised

1.01.2

07.11.2003

Changes:

 • Security regarding write/erase operation in boot-sector is improved.

1.01.1

10.10.2003

Changes:

 • The 8 Start/stop menus are adjusted
 • Menu 4250, 'ID BAUD' -> 'TYPE' corrected

1.01.0

03.10.2003

New features:

 • Can-Open support enabled
 • 'JDEC' engine communication added

Changes:

 • Line 3 adjusted when 'mode button' is used
 • Eventlog secured when power up less than 3sec
 • Frequency measurement below 20Hz is disabled due to a problem under stopping the gen-set.  This could in rare cases generate a reset of the unit.
 • Timing in case of 'MB trip externt' adjusted

1.00.4

29.08.2003

Changes:

 • Changed max limit in menu 1290 1300 from 300% -> 350%
 • Changed text string for 2180 + 2190 (Deadband - > limit)
 • Removed PF control settings, not used

1.00.3

01.08.2003

New features:

 • Option H4 CCM Caterpiller

Changes:

 • SMS phonenumber-interface to USW adjusted
 • Peak-current measurement improved
 • dfdt and vector-jump function improved
 • Stop of gen-set if mains-fail is added
 • Energy counters added

1.00.2

01.07.2003

New features:

 • Possibility to configure input for Alarm Acknowledge added
 • Possibility to configure input for Alarm Inhibit added
 • Possibiblity for activating fuel-logic

Changes:

 • Close of MB in auto changed
 • Text changed: 'Sprinker' -> 'Fire pump'
 • Generator protection moved into Option C1
 • Display update sequence optimized
 • VDO-input for fuel-logic is optimized

1.00.0

30.06.2003

Initial release

På denne siden kan du laste ned programvare-oppdateringer til produktet/produktene dine og ta hjelp av forskjellige verktøy og tillegg som vil hjelpe deg med oppsett, med å oppdage feil og med å konfigurere produktet/produktene dine.

Vær oppmerksom på at ikke alle produktene våre kan oppdateres av brukeren. Det følger heller ikke med et verktøy for alle produktene våre. Derfor kan ikke listen på denne siden anses som en oversikt over produktprogrammet vårt.

DEIF vil registrere nedlastingen din samt e-postadressen som ble brukt for å sende ut informasjon om fremtidige oppdateringer dersom du ønsker det.

DEIF kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser av mislykkede produktoppdateringer eller bruk av verktøy. DEIF A/S kan heller ikke holdes ansvarlig for konsekvenser forårsaket av endringer i oppførselen til produkter som et resultat av programvareoppgraderinger. Det er alltid brukerens ansvar å sikre korrekt oppsett og konfigurasjon før igangkjøring. Vennligst les igjennom versjonsloggen til programvaren før du oppdaterer produktet.

Lisensavtale for programvare lastet ned fra www.deif.com

 

Nedlastet programvare forblir DEIF sin eiendom. Programvaren kan ikke distribueres for kommersielle formål, endres eller gjenbrukes delvis eller i sin helhet eller selges til en tredjepart.

PRESSEMELDING, juni 2015

 

Produktforbedring spesielt knyttet til «eldre» DEIF A/S ML-2 produkter

 

På grunn av den høye kvaliteten, og dermed lange levetiden på DEIF produkter, har det totale antall «eldre» DEIF enheter i feltet økt gjennom årene. Gjennom DEIFs kontinuerlige fokus på produktkvalitet, produktytelse og tilbakemeldinger fra kunder – Også for de «gamle» produktene våre – Har vi funnet en mulig forbedring spesielt knyttet til kontrollenhetene våre: AGC-2, AGC-3, AGC-4, BGC-2 og MDR-2.

Den oppdaterte programvaren vil aktivere enheten for å utføre en «intern selvtest» ved å overvåke «helsetilstanden» til ulike hardware/software funksjoner. Interne problemer som oppdages vil utløse en alarm, basert på hvilke DEIF serviceavdeling som skal kontaktes.

I tillegg utvikler DEIF for tiden et verktøy til å håndtere konfigurasjonsfiler, noe som vil gjøre deg i stand til å enkelt kunne laste opp og lagre filer for senere re-konfigurasjon av enheter etter service, utilsiktede operatørendringer etc. Verktøyet vil gjøres tilgjengelig senere.

Som alltid, anbefaler vi at du installerer forbedringene våre for å kunne utnytte DEIF produktet ditt fullt ut.

 

All forbedret programvare kan gratis lastes ned på nytt på www.deif.com under «Programvare» og deretter « Programvarenedlasting».

Skulle du ha noen spørsmål eller om du skulle oppleve problemer med å finne relevant programvare til produktet ditt, kan du gjerne ringe DEIF A/S på +45 96149614 eller ditt relevante lokale DEIF kontor. Ellers er vi alltid klare til å hjelpe deg dersom du sender en e-post til support@deif.com.

 

}