Multi-line 300 DU 300 ver 1.x.x

You’re about to download Multi-line 300 DU 300 ver 1.x.x

You have chosen to download our software.

Whitin a few seconds, you will receive an e-mail containing a download link.

Having trouble using the software? Please contact support@deif.com. 

Best regards, 

DEIF A/S

The software is subject to copyright DEIF A/S
By following the above mentioned link and downloading the file you automatically accept DEIF A/S copyright and license agreement (EULA). The license agreement can be found on www.deif.com/software

You’re about to download 1.0.16.0

The main changes implemented since the last version are as follows:

New features:

 • Support for Tags:
  • New menu for options to display the tags set in parameters.
  • Options for tag visualisation include: Alarm pop-up, alarm list, logs page and parameter page.

Changes:

 • Update to languages
 • Connection improvements

Corrections:

 • Solves an issue where the display could enter a manual loop after returning from synchroscope.
Ver. Date Description

1.0.16.0

11.10.2021

New features:

 • Support for Tags:
  • New menu for options to display the tags set in parameters.
  • Options for tag visualisation include: Alarm pop-up, alarm list, logs page and parameter page.

Changes:

 • Update to languages
 • Connection improvements

Corrections:

 • Solves an issue where the display could enter a manual loop after returning from synchroscope.

1.0.15.1

14.07.2021

Changes:

 • Font size and duration of error message increased in the virtual keyboard.
 • New counters icon for alignment with PICUS.

Corrections:

 • "Missing" counters removed from the display.
 • Units shown for the I/O terminals.
 • Counters are now limited based on the counter type.
 • Display restarts on I/O pages when fieldbus configuration is updated.
 • LED's no longer light up before the screens become active.
 • Passwords with special characters can now be used from the display.

1.0.15.0

24.02.2021

New features:

 • Synchroscope view.

Changes:

 • Local display configurations (for example, brightness and units) will now be kept when new application software is installed.

Corrections:

 • Bar graphs and gauges animations performance is increased.
 • Fixed an issue in View Design where up/down keys lost focus after a blue pop-up.
 • Fixed an issue in Parameters where up/down buttons would not be shown.

1.0.14.0

28.01.2021

New features:

 • Custom alarm action suppression: It is now possible to enable alarm suppression for custom alarms from the display.
 • Fast data interface: Faster update rate of gauges, counters, status texts, and live data views.
 • Engine communication:
  • J1939 alarms and historical events.
  • Fieldbus, configuration, supervision and CANbus error handling.

Corrections:

 • Fixed translation of texts in the View designer.
 • Fixed translation of message box popup breadcrumb.
 • Fixed DU300 live data subheader text cutting lower case p, g, j, q, y letters.
 • Fixed DU300 showing negative ampere.
 • Fixed conversion between C and F not having effect on scaling (View design).

1.0.13.1

03.08.2020

Changes:

 •  Change default DU300 font to Noto sans

Corrections:

 • Not converting set point and hysteresis to F on custom alarms
 • Memory leak during PPU 300 long term test

1-0-13-0

09.06.2020

New features:

 • Support of IOM3.2 and IOM3.3.

1.0.11.1

15.04.2020

This software package consist of:

 • DU 300 SW version 1.0.11.1

Changes:

 • New Chinese font.

Corrections:

 • Fixed that DU 300 was not showing the correct prefix according to the scale.
 • Fixed that DU 300 was showing "undefined" entry in the value list for SYSTEM events.
 • Fixed a missing retranslation of IO card info in DU 300.
 • Fixed a memory leak in the display.
 • Fixed a missing translation of texts in units and in the user permission screen.

1.0.11.0

17.12.2019

This software package consist of:

 • DU 300 SW version 1.0.10.1

New features:

 • Extended alarm information.
 • Support of ACM3.2 V.1.0.0.0.
 • Support of Trip breaker outputs.
 • Support of /IO extension unit.

Changes:

 • Version page layout.
 • Backup and restore information.

Corrections:

 • Text bug in live views.
 • DU shows random info message.
 • Display showing wrong version number.
 • ApplState not updating text.
 • Backup from the display shows undefined text in information window.
 • Missing text for View design.
 • Restore info page: Not all cards is shown.
 • Display does not update alarm and event texts, when the custom text is changed on external breaker.
 • Backup status should handle error status.
 • Possible to enter alarm sub-menus with an empty alarms list.
 • Parameter settings are shown on the display, when setting up digital outputs.

1.0.10.1

23.10.2019

This software package consist of:

 • DU 300 SW version 1.0.10.1

Changes:

 • Support for BSP 3.0.0.1 

1.0.10.0

04.03.2019

This software package consist of:

 • DU 300 SW version 1.0.10.0

New features:

 • Support for multiple menu levels.
 • Display shows a pop-up window for the user before going into service mode.
 • Informs the user about development of the software.

Changes:

 • Support for PlantSupervision ver 1.0.5.0.

Corrections:

 • IOM3.4: DO's are not shown on display and in PICUS.
 • Display is not loading min. and max. from parameters when they are changed.
 • Power derate temperature is not shown on DU until power cycle.
 • When changing type, DU sometimes freezes until it restarts.
 • DU300 reboot in view designer.
 • Not able to close alarm pop-up.
 • Alarm "trigger value" is not updated if the alarm is already in the alarm list.
 • DU300 does not check versions for individual REST resources.
 • View designer cannot add counters to counters template.

På denne siden kan du laste ned programvare-oppdateringer til produktet/produktene dine og ta hjelp av forskjellige verktøy og tillegg som vil hjelpe deg med oppsett, med å oppdage feil og med å konfigurere produktet/produktene dine.

Vær oppmerksom på at ikke alle produktene våre kan oppdateres av brukeren. Det følger heller ikke med et verktøy for alle produktene våre. Derfor kan ikke listen på denne siden anses som en oversikt over produktprogrammet vårt.

DEIF vil registrere nedlastingen din samt e-postadressen som ble brukt for å sende ut informasjon om fremtidige oppdateringer dersom du ønsker det.

DEIF kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser av mislykkede produktoppdateringer eller bruk av verktøy. DEIF A/S kan heller ikke holdes ansvarlig for konsekvenser forårsaket av endringer i oppførselen til produkter som et resultat av programvareoppgraderinger. Det er alltid brukerens ansvar å sikre korrekt oppsett og konfigurasjon før igangkjøring. Vennligst les igjennom versjonsloggen til programvaren før du oppdaterer produktet.

Lisensavtale for programvare lastet ned fra www.deif.com

 

Nedlastet programvare forblir DEIF sin eiendom. Programvaren kan ikke distribueres for kommersielle formål, endres eller gjenbrukes delvis eller i sin helhet eller selges til en tredjepart.

PRESSEMELDING, juni 2015

 

Produktforbedring spesielt knyttet til «eldre» DEIF A/S ML-2 produkter

 

På grunn av den høye kvaliteten, og dermed lange levetiden på DEIF produkter, har det totale antall «eldre» DEIF enheter i feltet økt gjennom årene. Gjennom DEIFs kontinuerlige fokus på produktkvalitet, produktytelse og tilbakemeldinger fra kunder – Også for de «gamle» produktene våre – Har vi funnet en mulig forbedring spesielt knyttet til kontrollenhetene våre: AGC-2, AGC-3, AGC-4, BGC-2 og MDR-2.

Den oppdaterte programvaren vil aktivere enheten for å utføre en «intern selvtest» ved å overvåke «helsetilstanden» til ulike hardware/software funksjoner. Interne problemer som oppdages vil utløse en alarm, basert på hvilke DEIF serviceavdeling som skal kontaktes.

I tillegg utvikler DEIF for tiden et verktøy til å håndtere konfigurasjonsfiler, noe som vil gjøre deg i stand til å enkelt kunne laste opp og lagre filer for senere re-konfigurasjon av enheter etter service, utilsiktede operatørendringer etc. Verktøyet vil gjøres tilgjengelig senere.

Som alltid, anbefaler vi at du installerer forbedringene våre for å kunne utnytte DEIF produktet ditt fullt ut.

 

All forbedret programvare kan gratis lastes ned på nytt på www.deif.com under «Programvare» og deretter « Programvarenedlasting».

Skulle du ha noen spørsmål eller om du skulle oppleve problemer med å finne relevant programvare til produktet ditt, kan du gjerne ringe DEIF A/S på +45 96149614 eller ditt relevante lokale DEIF kontor. Ellers er vi alltid klare til å hjelpe deg dersom du sender en e-post til support@deif.com.