Select your business area

We use this information to provide content associated with segment of your choice.
You can change your selection any time.

AGI 407/410 Firmware

Denne programvaren gjelder følgende DEIF-produkter:

Du vil nå laste ned 1.0.535

Hovedendringene implementert siden siste versjon er følgende:

New Features

 • Firewall support
 • NAT/Forward service support
 • Zero dimming enhancement AGI 410 
 • Enable NTP local time reference clock

Corrections/Improvements

 • Improved event behavior when touchscreen is disabled
 • Cursor may not appear at boot with some mouse devices
 • 800Kbit CAN baudrate support
 • Improved Ethernet messages in case of high network traffic 
 • Software bridge not working via API
 • Screen remains black after toggling external timeout variable

 

Ver. Dato Beskrivelse

1.0.535

09.06.2020

New Features

 • Firewall support
 • NAT/Forward service support
 • Zero dimming enhancement AGI 410 
 • Enable NTP local time reference clock

Corrections/Improvements

 • Improved event behavior when touchscreen is disabled
 • Cursor may not appear at boot with some mouse devices
 • 800Kbit CAN baudrate support
 • Improved Ethernet messages in case of high network traffic 
 • Software bridge not working via API
 • Screen remains black after toggling external timeout variable

 

1.0.344

22.01.2019

Corrections/Improvements:

 • Handle dbus init script remove in migrations.
 • US03 xsplash event loop rolled back (prior to infinite progress implementation).
 • Run xscreensaver before AGI project (backlight disable not working with fastboot).
 • Reset WIFI configuration when Network Settings are restored.
 • Fix udev mouse events not triggered if a mouse is plugged in before power on.
 • UN6x - Mouse cursor is shown on some applications when a mouse is not plugged in.
 • Import cryptodev from master (required by new OpenSSL).
 • OpenSSL 1.0.2n: upgrade and patches ported.
 • Recipe compatibility fixes for OpenSSL update.
 • Grabbed python recipes from master (for updated hashlib APIs based on new openssl).
 • Grab latest openssl and openssh recipes from master.
 • Grabbed OpenVPN 2.4.4 recipes from meta-open embedded/master.
 • Added openssl-backcompat package with OpenSSL 1.0.1e binaries.
 • OpenSSL config file fix.
 • OpenSSH 7.6.
 • Update to OpenVPN 2.4.4 and custom_control_message patch alignment.
 • Start ntpd daemon with unsync status.
 • Add openssl-backcompat to image.
 • Remove warning when enabling SSH service.
 • Set PREFERRED_VERSION_openssl = 1.0.2n.
 • Hide rpine0 interface from System Settings.
 • Add support recipes from meta-fsl-arm to support video codecs on us03.
 • Add support for us03 video codecs.
 • UN71 - Rename bootloader version tag to B03D and B03Q.
 • uS03-jsxx Edited Wifi reset support.
 • uS03-jsxx Added Wifi reset support.
 • Change "RAM Size" to "Toatal Available RAM".
 • us03 has two different bootloaders, b03d and b03q.
 • Fix syslog not starting when fastboot and persistent log are both enabled.
 • Generate certificate files if missing.

 

1.0.195

15.09.2017

New features:
1. Add set LCD colour correction if needed
2. Fastboot support for future Creator version 

Corrections/Improvements:
1. Device Names visible in Codesys V3 are partly wrong, partly incoherent
2. Screen can not be calibrated after orientation change
3. Restore touchscreen calibration from udev after USB touch unmount/remount
4. Do not preserve settings if version differs in major or minor number
5. Don't set interface speed via ethtool if it remains unchanged
6. Give admin permission to access sdcards
7. Add input validation to network settings
8. Trigger failure upon networkmanager errors and more consistent EPAD API Corrections
9. Bridge: use configuration of first interface by default
10. Space button disapperars in Vkeyboard when shift is active
11. Disable Avahi Service by default
12. Users cannot browse OpenVPN configuration files from panel
13. AutoIP mode doesn't work on Bridge
14. Add a tool to take screenshots for internal automatic tests (xwd)
15. Exit command from System Settings menu accessed via browser causes credential request in endless loop

 

På denne siden kan du laste ned programvare-oppdateringer til produktet/produktene dine og ta hjelp av forskjellige verktøy og tillegg som vil hjelpe deg med oppsett, med å oppdage feil og med å konfigurere produktet/produktene dine.

Vær oppmerksom på at ikke alle produktene våre kan oppdateres av brukeren. Det følger heller ikke med et verktøy for alle produktene våre. Derfor kan ikke listen på denne siden anses som en oversikt over produktprogrammet vårt.

DEIF vil registrere nedlastingen din samt e-postadressen som ble brukt for å sende ut informasjon om fremtidige oppdateringer dersom du ønsker det.

DEIF kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser av mislykkede produktoppdateringer eller bruk av verktøy. DEIF A/S kan heller ikke holdes ansvarlig for konsekvenser forårsaket av endringer i oppførselen til produkter som et resultat av programvareoppgraderinger. Det er alltid brukerens ansvar å sikre korrekt oppsett og konfigurasjon før igangkjøring. Vennligst les igjennom versjonsloggen til programvaren før du oppdaterer produktet.

Lisensavtale for programvare lastet ned fra www.deif.com

Nedlastet programvare forblir DEIF sin eiendom. Programvaren kan ikke distribueres for kommersielle formål, endres eller gjenbrukes delvis eller i sin helhet eller selges til en tredjepart.

PRESSEMELDING, juni 2015

Produktforbedring spesielt knyttet til «eldre» DEIF A/S ML-2 produkter

På grunn av den høye kvaliteten, og dermed lange levetiden på DEIF produkter, har det totale antall «eldre» DEIF enheter i feltet økt gjennom årene. Gjennom DEIFs kontinuerlige fokus på produktkvalitet, produktytelse og tilbakemeldinger fra kunder – Også for de «gamle» produktene våre – Har vi funnet en mulig forbedring spesielt knyttet til kontrollenhetene våre: AGC-2, AGC-3, AGC-4, BGC-2 og MDR-2.

Den oppdaterte programvaren vil aktivere enheten for å utføre en «intern selvtest» ved å overvåke «helsetilstanden» til ulike hardware/software funksjoner. Interne problemer som oppdages vil utløse en alarm, basert på hvilke DEIF serviceavdeling som skal kontaktes.

I tillegg utvikler DEIF for tiden et verktøy til å håndtere konfigurasjonsfiler, noe som vil gjøre deg i stand til å enkelt kunne laste opp og lagre filer for senere re-konfigurasjon av enheter etter service, utilsiktede operatørendringer etc. Verktøyet vil gjøres tilgjengelig senere.

Som alltid, anbefaler vi at du installerer forbedringene våre for å kunne utnytte DEIF produktet ditt fullt ut.

All forbedret programvare kan gratis lastes ned på nytt på www.deif.com under «Programvare» og deretter « Programvarenedlasting».

Skulle du ha noen spørsmål eller om du skulle oppleve problemer med å finne relevant programvare til produktet ditt, kan du gjerne ringe DEIF A/S på +45 96149614 eller ditt relevante lokale DEIF kontor. Ellers er vi alltid klare til å hjelpe deg dersom du sender en e-post til support@deif.com.