Select your business area

We use this information to provide content associated with segment of your choice.
You can change your selection any time.

Multi-line 2 ECU 100 Application Software series 1.xx

Denne programvaren gjelder følgende DEIF-produkter:

Du vil nå laste ned 1.02.1

Hovedendringene implementert siden siste versjon er følgende:

Changes:

 • When M-Logic cooldown threshold is selected, it will be used regardless if parameter 6214 is 0.
 • Improved RPM measurement.

Corrections:

 • EIC alarms used as low alarms would appear when the CAN communication was lost.
 • Idle run could cause external start not to work.
 • Running hour counter offset could be adjusted to more than 99999 hrs.
 • Engine could end up in an infinite state between crank and running detection.
 • Alarms added to prevent this:
  - Running detection reached timer (parameter 6351)
  - External engine stop detection (parameter 6352)

Ver. Dato Beskrivelse

1.02.1

15.03.2016

Changes:

 • When M-Logic cooldown threshold is selected, it will be used regardless if parameter 6214 is 0.
 • Improved RPM measurement.

Corrections:

 • EIC alarms used as low alarms would appear when the CAN communication was lost.
 • Idle run could cause external start not to work.
 • Running hour counter offset could be adjusted to more than 99999 hrs.
 • Engine could end up in an infinite state between crank and running detection.
 • Alarms added to prevent this:
  - Running detection reached timer (parameter 6351)
  - External engine stop detection (parameter 6352)

1.02.0

03.02.2016

New features:

 • Contrast offset added in parameter 9152.
 • PT 1000 sensors introduced in multi-input 6 and multi-input 7.
 • Several events and limits added to M-Logic.
 • Added one additional battery low alarm (parameter 4950).
 • Inhibits can be set in battery low/high menu (parameter 4950/4960/4970).
 • Oil renewal feature introduced.
 • Battery voltage column now available in every entry in the log information in the DEIF Utility Software.
 • Added three freely translatable texts in the view lines.
 • Added support of ADEC CAN open, shutdown override.
 • Added EIC manual speed regulation

 

Changes:

 • Multi-inputs made linear in application emulation.
 • Extended maximum limit in start on time, parameter 6183.
 • Extended fuel fill check timer (parameter 6553).
 • Made it possible to enable/disable fuel fill check (parameter 6553).
 • Made it possible to use auto acknowledge on Ext. Comm. Error parameter.
 • Start attempt maximum limits changed. Extended stop timer minimum limit changed.
 • Language translation changed. From now on it is not possible to select a different font. The two fonts are now merged together, and containing all previously used characters. New characters are added. If any unsupported signs are written to the device, the signs will appear as ' ' (space).
 • Three RMI sensor curves added. One for each RMI type.  It will be possible to choose them in channel 10460, 10630 and 10800 by selecting "Sensor type 4" in the DEIF Multi-line 2 Utility Software v.3.

Corrections:

 

 • Stop coil did not activate when start sequence was aborted.
 • Corrected missing digit to running hours.
 • Sign of display values between -1.0...0.0 with one or two decimals shown correct.
 • Missing EIC values in analogue delta alarms added.
 • Measurement through the MPU input caused periodical peaks in the RPM measurement,  which could cause an unwanted trip of the generator breaker.
 • M-Logic line combination misinterpretation corrected.
 • Application emulation couldn't start properly with breaker and engine commands selected as inactive.
 • PT sensor offset parameters now corrected to compensate for the cable resistance.
 • Unit and MTU ADEC(SAM) communication not started during certain power supply situations - corrected. (Updated correction to avoid start request after communication has been reestablished).
 • M-Logic command "Start and Close GB" was ignored during cool down.
 • SCANIA EMS2 correction of start/stop.
 • Clock synchronise over Modbus was causing the service timer to offset its current timer value - corrected.
 • Configuration of output relays corrected, so all functions can be connected to all available relays.
 • Selection of multi-inputs for fuel pump logic corrected.
 • Fuel pump relay could activate at power-up of the controller before fuel level measurement has settled.
 • Several Modbus (option H2) addresses were not working - corrected.
 • MTU MDEC 302/303 protocols battery voltage measurement corrected.
 • Idle run timer now resets at each start attempt.
 • Nominal RPM now available to configure.
 • Hz/V failure group 4560 is removed.
 • Unit could reboot if a Modbus command was sent while 'Inhibit modbus commands' was active
 • Running hour counter could reset unintendedly - corrected.
 • Running hour counter could reset unintendedly at power cycle - corrected.
 • Scania EMS2 KWP2000 log clear now possible.
 • Exhaust gas temperature - right/left was not shown correctly in display.
 • Storage of service timer values during reset corrected.
 • Relays could activate under boot sequence - corrected.

1.01.0

23.02.2015

New features:

 • Common alarm
 • Siren

Changes:

 • Relay 3 default setting changed from Horn to Not used

Corrections:

 • The functionality of not showing alarm in case of combination of the alarms used in relays has been corrected
 • Idle run activation through digital input and reactivation after stop button functions have been corrected
 • Idle run function corrected

1.00.2

01.09.2014

Corrections:

 • Relay channel error after power up corrected
 • Parameter 3410 password corrected
 • MTU Smart Connect engine protocol updated

1.00.1

26.11.2013

1.00.0

01.05.2013

 • First release

På denne siden kan du laste ned programvare-oppdateringer til produktet/produktene dine og ta hjelp av forskjellige verktøy og tillegg som vil hjelpe deg med oppsett, med å oppdage feil og med å konfigurere produktet/produktene dine.

Vær oppmerksom på at ikke alle produktene våre kan oppdateres av brukeren. Det følger heller ikke med et verktøy for alle produktene våre. Derfor kan ikke listen på denne siden anses som en oversikt over produktprogrammet vårt.

DEIF vil registrere nedlastingen din samt e-postadressen som ble brukt for å sende ut informasjon om fremtidige oppdateringer dersom du ønsker det.

DEIF kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser av mislykkede produktoppdateringer eller bruk av verktøy. DEIF A/S kan heller ikke holdes ansvarlig for konsekvenser forårsaket av endringer i oppførselen til produkter som et resultat av programvareoppgraderinger. Det er alltid brukerens ansvar å sikre korrekt oppsett og konfigurasjon før igangkjøring. Vennligst les igjennom versjonsloggen til programvaren før du oppdaterer produktet.

Lisensavtale for programvare lastet ned fra www.deif.com

Nedlastet programvare forblir DEIF sin eiendom. Programvaren kan ikke distribueres for kommersielle formål, endres eller gjenbrukes delvis eller i sin helhet eller selges til en tredjepart.

PRESSEMELDING, juni 2015

Produktforbedring spesielt knyttet til «eldre» DEIF A/S ML-2 produkter

På grunn av den høye kvaliteten, og dermed lange levetiden på DEIF produkter, har det totale antall «eldre» DEIF enheter i feltet økt gjennom årene. Gjennom DEIFs kontinuerlige fokus på produktkvalitet, produktytelse og tilbakemeldinger fra kunder – Også for de «gamle» produktene våre – Har vi funnet en mulig forbedring spesielt knyttet til kontrollenhetene våre: AGC-2, AGC-3, AGC-4, BGC-2 og MDR-2.

Den oppdaterte programvaren vil aktivere enheten for å utføre en «intern selvtest» ved å overvåke «helsetilstanden» til ulike hardware/software funksjoner. Interne problemer som oppdages vil utløse en alarm, basert på hvilke DEIF serviceavdeling som skal kontaktes.

I tillegg utvikler DEIF for tiden et verktøy til å håndtere konfigurasjonsfiler, noe som vil gjøre deg i stand til å enkelt kunne laste opp og lagre filer for senere re-konfigurasjon av enheter etter service, utilsiktede operatørendringer etc. Verktøyet vil gjøres tilgjengelig senere.

Som alltid, anbefaler vi at du installerer forbedringene våre for å kunne utnytte DEIF produktet ditt fullt ut.

All forbedret programvare kan gratis lastes ned på nytt på www.deif.com under «Programvare» og deretter « Programvarenedlasting».

Skulle du ha noen spørsmål eller om du skulle oppleve problemer med å finne relevant programvare til produktet ditt, kan du gjerne ringe DEIF A/S på +45 96149614 eller ditt relevante lokale DEIF kontor. Ellers er vi alltid klare til å hjelpe deg dersom du sender en e-post til support@deif.com.