Multi-line 300 PICUS ver. 1.x.x.

Denne programvaren gjelder følgende DEIF-produkter:

Du vil nå laste ned 1.0.9.1

Hovedendringene implementert siden siste versjon er følgende:

Changes

 Important usability and optimisation of these features:

 • Connectivity to controllers
 • Upgrade of firmware/BSP
 • Initial download
 • Initial download after BSP update failure

 

 

Ver. Dato Beskrivelse

1.0.9.1

17.06.2019

Changes

 Important usability and optimisation of these features:

 • Connectivity to controllers
 • Upgrade of firmware/BSP
 • Initial download
 • Initial download after BSP update failure

 

 

1.0.9.0

01.02.2019

Changes:

 • To support BTB redundant breaker feedback.

 

1.0.8.1

10.01.2019

Changes:

 • Enabling logon button in the offline folder with REST 1.0.2.0
 • Support of "output functions" from a backup file
 • Support of DISCLAIMER pop-up consistency in PICUS
 • Support of custom curves with decimals in PICUS
 • Support of CODESYS in PICUS: PPU 300 v.1.0.8.0

1.0.8.0

01.10.2018

New features:

 • NTP configuration and date time settings
 • New HMI for backup and restore  

Changes:

 • Support of BSP 3.0.0.0 update for DU 300
 • Support minimum/maximum values on livedata screen and show scale value
 • Support of backup folder in offline mode.

 

1.0.7.0

22.03.2018

New features:

 • Support of regulator status (GOV/AVR screen).

Changes:

 • Warning message mismatch on 'supervision' and 'single line' screen is changed.
 • Backward compatibility check for all the released versions and future releases of the ML 300 product is implemented.

 

1.0.6.0

09.02.2018

New features: 

 • Support of compare and operator element in CustomLogic on relevant products.
 • Support of mains and genset type on relevant products..
 • Support of graph parameters on relevant products.

Changes:

 • Corrections for scaling and precision.
 • Mains power measurement added to supervision page.
 • Problem with restoring backup from old SW to new SW.
 • PICUS stopped working when changing controller type.
 • PICUS would not connect to the PPM 300 with Chinese text.
 • Event log was not telling which"command"(button) was pressed.

 

1.0.5.0

01.11.2017

Version 1.0.5.0 based on version 1.0.4.0
 
New features:
Support of new command message box in PICUS

1.0.4.0

15.08.2017

Version 1.0.4.0 based on version 1.0.3.1

New features:
Support of "US units" in PICUS
Backup and restore for Modbus data in PICUS
Identify controller functionality in PICUS
Configuration of communication settings in PICUS


Changes:
Controller ID cannot be higher than 12 in PPU
Corrected I/O with no text implies that PICUS is unable to connect
Corrected power ramp graphs to follow corrections
Corrected controller ID settings in PICUS
Corrected issue with configuration of power ramp
Corrected vector jump system setting gives failure in PICUS
Corrected problem with restoring backup from old software to new software

1.0.3.1

06.03.2017

This software applies to the following DEIF products:

 • Multi-line 300, PPU 300
 • Multi-line 300, PPM 300
 • Multi-line 300, GPU 300

Change:
- When using two EIM3.1 modules in one controller, the terminals for the magnetic pickup are only active in the first EIM3.1 module.

1.0.3.0

21.02.2017

This software applies to the following DEIF products:

 • Multi-line 300, PPU 300
 • Multi-line 300, PPM 300
 • Multi-line 300, GPU 300
   

New features:

 • Changes in broadcasting Single line diagram.
 • Optimisation in firmware update procedure.
 • Bug fixes and usability improvements.

Changes:

 • Remove Time Zone selection field from Date and time screen in PICUS
 • PICUS AI & AO - curve points + / - become difficult to use
 • Pop-up to allow to broadcast to controllers that are not safe for commissioning
 • Show all controllers in the broadcast list in the single line creator page
 • Remove write button in the single line creator page
 • As a commissioning engineer, I need to be able to broadcast single line drawings even though one or more controllers are not ready
 • Controller should delete lock in case of success or failure during fw/os update from PICUS
 • PICUS should suppress notification during fw/os update
 • PICUS r5515 - IO now refreshes displayed setting upon WRITE
 • Parameters not shown in Emulation Load box (user-friendliness)

1.0.2.0

22.12.2016

New features:

 • Support for PPU 300 in PICUS

Changes:

 • Removed the safe for commissioning control under single line creator
 • The regulator mode "Fixed Frequency" has activate written twice in display and Picus
 • Check backward REST compatibility in PICUS.
 • In the single line creator, the "Init" button is renamed to "New"
 • Progress indication not shown properly while updating multiple controllers when packet contains BSP and application software
 • PICUS have version comparison before starting OS update
 • PICUS have internal check whether to start update in parallel or serial manner
 • Implement Multi-line pop-up in PICUS
 • Support of 4 line pop-up in the display
 • Users to see parameter numbers
 • Remove latch pop-up in PICUS
 • Using PICUS Firmware Update Parallel
 • PICUS offline local file adds local folder one time
 • Livedata and Plant Supervision visible in permission page
 • External breakers
 • Support for passwords in offline projects
 • Mixed access in group settings
 • Check REST backward compatibility in PICUS
 • PICUS can broadcast new plant
 • Test and validate support of Windows 10
 • Popup with meaningfull texts to guide the user in case the user is doing anything wrong
 • The terminal name to indicate what the terminal is used for

1.0.1.0

30.09.2016

New features:

 • Creating and maintaining of permissions.
 • Configuring and commissioning.
 • CustomLogic.
 • Creating and maintaining of the single-line diagram.
 • Sending commands.
 • Supervision (read out) of data and information.
 • Livedata information.
 • Alarm handling.
 • Emulation of the system.
 • Updating and applying firmware.
 • Creating and restoring backup files.
 • Working on an offline project.
 • Configuring of Analogue IOs

Works on the following OS:

 • Windows 7, 8.1

Disclaimer:

>>> The "Shelve" and "Out of Service" alarm time function is working correctly when sent from the DU 300 display. If sent from PICUS the controller will act unpredicable <<<

På denne siden kan du laste ned programvare-oppdateringer til produktet/produktene dine og ta hjelp av forskjellige verktøy og tillegg som vil hjelpe deg med oppsett, med å oppdage feil og med å konfigurere produktet/produktene dine.

Vær oppmerksom på at ikke alle produktene våre kan oppdateres av brukeren. Det følger heller ikke med et verktøy for alle produktene våre. Derfor kan ikke listen på denne siden anses som en oversikt over produktprogrammet vårt.

DEIF vil registrere nedlastingen din samt e-postadressen som ble brukt for å sende ut informasjon om fremtidige oppdateringer dersom du ønsker det.

DEIF kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser av mislykkede produktoppdateringer eller bruk av verktøy. DEIF A/S kan heller ikke holdes ansvarlig for konsekvenser forårsaket av endringer i oppførselen til produkter som et resultat av programvareoppgraderinger. Det er alltid brukerens ansvar å sikre korrekt oppsett og konfigurasjon før igangkjøring. Vennligst les igjennom versjonsloggen til programvaren før du oppdaterer produktet.

Lisensavtale for programvare lastet ned fra www.deif.com

Nedlastet programvare forblir DEIF sin eiendom. Programvaren kan ikke distribueres for kommersielle formål, endres eller gjenbrukes delvis eller i sin helhet eller selges til en tredjepart.

PRESSEMELDING, juni 2015

Produktforbedring spesielt knyttet til «eldre» DEIF A/S ML-2 produkter

På grunn av den høye kvaliteten, og dermed lange levetiden på DEIF produkter, har det totale antall «eldre» DEIF enheter i feltet økt gjennom årene. Gjennom DEIFs kontinuerlige fokus på produktkvalitet, produktytelse og tilbakemeldinger fra kunder – Også for de «gamle» produktene våre – Har vi funnet en mulig forbedring spesielt knyttet til kontrollenhetene våre: AGC-2, AGC-3, AGC-4, BGC-2 og MDR-2.

Den oppdaterte programvaren vil aktivere enheten for å utføre en «intern selvtest» ved å overvåke «helsetilstanden» til ulike hardware/software funksjoner. Interne problemer som oppdages vil utløse en alarm, basert på hvilke DEIF serviceavdeling som skal kontaktes.

I tillegg utvikler DEIF for tiden et verktøy til å håndtere konfigurasjonsfiler, noe som vil gjøre deg i stand til å enkelt kunne laste opp og lagre filer for senere re-konfigurasjon av enheter etter service, utilsiktede operatørendringer etc. Verktøyet vil gjøres tilgjengelig senere.

Som alltid, anbefaler vi at du installerer forbedringene våre for å kunne utnytte DEIF produktet ditt fullt ut.

All forbedret programvare kan gratis lastes ned på nytt på www.deif.com under «Programvare» og deretter « Programvarenedlasting».

Skulle du ha noen spørsmål eller om du skulle oppleve problemer med å finne relevant programvare til produktet ditt, kan du gjerne ringe DEIF A/S på +45 96149614 eller ditt relevante lokale DEIF kontor. Ellers er vi alltid klare til å hjelpe deg dersom du sender en e-post til support@deif.com.