Select your business area

We use this information to provide content associated with segment of your choice.
You can change your selection any time.

TDU 107 Core

Denne programvaren gjelder følgende DEIF-produkter:

Du vil nå laste ned 1.3.4.0

Hovedendringene implementert siden siste versjon er følgende:

Supported on AGC-4 DG and AGC-4 Mains.
Minimum AGC-4 SW required: 4.74.3.
Recommended minimum AGC-4 SW: 4.76.1.

Corrections:

 • Customer branding is added.
 • Fixed the missing alarm texts for EIC alarms.
 • Fixed the screen lock on the Log page, when updating logs from an empty list.

Ver. Dato Beskrivelse

1.3.4.0

07.12.2020

Supported on AGC-4 DG and AGC-4 Mains.
Minimum AGC-4 SW required: 4.74.3.
Recommended minimum AGC-4 SW: 4.76.1.

Corrections:

 • Customer branding is added.
 • Fixed the missing alarm texts for EIC alarms.
 • Fixed the screen lock on the Log page, when updating logs from an empty list.

1.3.3.1

01.11.2020

Supported on AGC-4 DG and AGC-4 Mains.
Minimum AGC-4 SW required: 4.74.3.
Recommended minimum AGC-4 SW: 4.76.1.

Changes:

 • Extended search for renamed software packages is added. This means that for releases after 1.3.3.1 the TDU software package will include the version number. 

Corrections:

 • Fixed connection problems in firmware ver. 1.3.3.0.
 • Fixed DVC types on the parameter page.
 • Fixed problems with parameter scaling and drop-down elements on the parameter page and in the USW dialogue.

 

1.3.3.0

10.09.2020

Supported on AGC-4 DG & AGC-4 Mains.
Minimum AGC-4 SW required: 4.74.3.
Recommended minimum AGC-4 SW: 4.76.1.

New features:

 •    Further brandings are added.
 •    AGC-4 as clock master is added.

Changes:

 •    New entry point for the ECU measurement window is added.

Corrections:

 •    Parameter max. value was not taken into account for text values.
 •    If exactly 9 alarms was present, the last one was not visible.
 •    Possibility to include system information when exporting a TDU.config file is added.
 •    Generator measurements are removed from mains TDU.
 •    Regeneration parameters are added to TDU.
 •    Application supervision now supports mains with ID 1-16 and DG´s with ID 17-32.

1.3.2.0

17.06.2020

Supported on AGC-4 DG & AGC-4 Mains.
Minimum AGC-4 SW required: 4.74.3.
Recommended AGC-4 SW: 4.76.1.

New features:

 • EIC measurements can now be seen in a separate window.
 • Added support for new Boolean measurements.

Changes:

 • More texts have been included in the translation file, to extend translation capabilities of the TDU. (Controller texts and Engine DM1/DM2 texts).
 • Sync shortcut on the homescreen now only requires a single press instead of a long press.
 • Internal references to measurement layout on Modbus have been updated.
 • Preferred font have been removed from the CSV file.

Corrections:

 • Current status of the DG on the alternator curve now works properly.
 • TDU Supervision is now updated correctly when using the Easy connect feature.
 • Empty AOP texts are now saved during power cycle or in TDU.config files.
 • "Autojump to sync scope" is now saved during power cycle or in TDU.config files.
 • The screensaver now shows the "Connection lost" message.
 • The branded splash screen is now shown correctly.

1.3.1.0

19.02.2020

Supported on AGC-4 DG & AGC-4 Mains.
AGC-4 SW required: 4.76.1.

New features:

 •    Control panel instruments can now be custom scaled by pressing and holding 3 seconds.
 •    All voltage selections in parameter 9030 are now supported.
 •    Access lock is implemented, when the input are configured.
 •    New screen is added with current measurements shown graphically.
 •    M-Logic command "Inhibit. mode button" is now reflected in TDU.
 •    It is now possible to add a separate password for control panel instruments under "Permissions".
 •    Fuel level is now shown in the top bar, if parameter 10980, 10990 or 11000 is set to "RMI fuel level" via the utility software.
 •    Running hours is now shown in the top bar, if connected to a genset controller.
 •    Parameter shortcut is added on the control page; it can be enabled/disabled under "Display settings".
 •    Power Management ID and priority are added to the control panel, when connected to a genset controller.
 •    Auto Jump to Synchroscope page is added; it can be enabled/disabled under "Display settings".
 •    Import/Export: It is now possible to load a configuration file from an older software version.

Changes:

 •    20 pages are now available in the instrument panels on the control page.
 •    Lists of instrument measurements have been expanded.
 •    User access level filtering on the parameter page have been removed.
 •    DM1/DM2 texts have been expanded.
 •    When connected to a German AGC-4 with V0108 option, the manual button is removed.

Corrections:

 •    Language management create export has been corrected, when specific German charecters are used in the controller translation.
 •    Visibility of the DM1 top icon has been corrected.

1.3.0.1

23.09.2019

Only supported on AGC-4 DG & AGC-4 Mains.
Minimum AGC-4 SW required: 4.74.3.

Corrections:

 • Corrected: AOP shortcut on control panel page.
 • When changing mode, the confirmation dialogue now always pops up.

1.3.0.0

12.09.2019

Supports AGC-4 DG & AGC-4 Mains controllers.
Minimum AGC-4 SW required: 4.74.3.

New features:

 • Support of AGC-4 mains controller.
 • Import/export of following settings via USB:
          - Meters on homepage
          - Password levels
          - AOP texts
          - All settings under "Display config" 
 • Added "Connection to controller" text on start-up screen.

Changes:

 •    TDU backlight timeout introduced.
 •    Fixed sporadic communication timeout messages on TDU.
 •    Extended number of status texts on the TDU.

Corrections:

 • Fixed screensaver freeze issue.
 • Corrections to some status texts.
 • Fixed rare initial communication issues.
 • Create new master language function corrected

1.2.2.0

19.06.2019

Only supported on AGC-4 DG.
Minimum AGC-4 SW required: 4.72.0.

New features:

 • Implementation of offline USB update of TDU
 • Added scrolling on supervision page
 • Added hardcoded master password to DM1/DM2 clear button
 • Enhanced user feedback during restart of TDU
 • Added new EasyConnect text: "DG Ready to be added"

Changes:

 • Improved connection stability between TDU and AGC-4 controller
 • Change scaling of Fuel rate measurement
 • Internal production handling updated.

Corrections:

 • Correct Modbus offset for escape mode timer
 • Improved stability of auto connect feature
 • Added missing password prompt to AOP shortcut on home screen
 • Fixed misplaced buttons in control panel

På denne siden kan du laste ned programvare-oppdateringer til produktet/produktene dine og ta hjelp av forskjellige verktøy og tillegg som vil hjelpe deg med oppsett, med å oppdage feil og med å konfigurere produktet/produktene dine.

Vær oppmerksom på at ikke alle produktene våre kan oppdateres av brukeren. Det følger heller ikke med et verktøy for alle produktene våre. Derfor kan ikke listen på denne siden anses som en oversikt over produktprogrammet vårt.

DEIF vil registrere nedlastingen din samt e-postadressen som ble brukt for å sende ut informasjon om fremtidige oppdateringer dersom du ønsker det.

DEIF kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser av mislykkede produktoppdateringer eller bruk av verktøy. DEIF A/S kan heller ikke holdes ansvarlig for konsekvenser forårsaket av endringer i oppførselen til produkter som et resultat av programvareoppgraderinger. Det er alltid brukerens ansvar å sikre korrekt oppsett og konfigurasjon før igangkjøring. Vennligst les igjennom versjonsloggen til programvaren før du oppdaterer produktet.

Lisensavtale for programvare lastet ned fra www.deif.com

Nedlastet programvare forblir DEIF sin eiendom. Programvaren kan ikke distribueres for kommersielle formål, endres eller gjenbrukes delvis eller i sin helhet eller selges til en tredjepart.

PRESSEMELDING, juni 2015

Produktforbedring spesielt knyttet til «eldre» DEIF A/S ML-2 produkter

På grunn av den høye kvaliteten, og dermed lange levetiden på DEIF produkter, har det totale antall «eldre» DEIF enheter i feltet økt gjennom årene. Gjennom DEIFs kontinuerlige fokus på produktkvalitet, produktytelse og tilbakemeldinger fra kunder – Også for de «gamle» produktene våre – Har vi funnet en mulig forbedring spesielt knyttet til kontrollenhetene våre: AGC-2, AGC-3, AGC-4, BGC-2 og MDR-2.

Den oppdaterte programvaren vil aktivere enheten for å utføre en «intern selvtest» ved å overvåke «helsetilstanden» til ulike hardware/software funksjoner. Interne problemer som oppdages vil utløse en alarm, basert på hvilke DEIF serviceavdeling som skal kontaktes.

I tillegg utvikler DEIF for tiden et verktøy til å håndtere konfigurasjonsfiler, noe som vil gjøre deg i stand til å enkelt kunne laste opp og lagre filer for senere re-konfigurasjon av enheter etter service, utilsiktede operatørendringer etc. Verktøyet vil gjøres tilgjengelig senere.

Som alltid, anbefaler vi at du installerer forbedringene våre for å kunne utnytte DEIF produktet ditt fullt ut.

All forbedret programvare kan gratis lastes ned på nytt på www.deif.com under «Programvare» og deretter « Programvarenedlasting».

Skulle du ha noen spørsmål eller om du skulle oppleve problemer med å finne relevant programvare til produktet ditt, kan du gjerne ringe DEIF A/S på +45 96149614 eller ditt relevante lokale DEIF kontor. Ellers er vi alltid klare til å hjelpe deg dersom du sender en e-post til support@deif.com.