Kritisk kraftforsyning

Når nedetid ikke er et alternativ

DEIF har sterke historiske resultater i utvikling av nød- og reservekraftløsninger for oppdragskritiske fasiliteter og virksomheter, inkludert systemer til livberging, medisinsk bruk, industriell prosesstyring, datasentre, telekommunikasjon, TV- og radiokringkastingssystemer.

Driftssikre nøkkelklare pakker – DEIFs løsninger har intelligent strømdistribusjon og kontroller, koblingsutstyr og generator-/nettbeskyttelse for å garantere for uavbrutt strømforsyning ved strømbrudd i nettet.

Vi designer og integrerer Power Management-systemer med unike standbyegenskaper og kan levere rekordrask oppstart fra imponerende seks sekunder for flere parallellkoblede generatorer, redundante kontrollsystemer og selv redundante kraftverk.

Hvorfor utsette seg for risiko?

22 % av alle datasenterstrømbrudd er forårsaket av menneskelig svikt. DEIFs løsninger motvirker dette med automatisk og redundant reservestrømforsyning.

Critical Power Data centre Land Power UK

Can I help you?